Profesjonelle utbyggere


Sunde Homes A.S, din lokale byggmester i Oslo v/ Tømrermester Per Roger Sunde tilbyr:
PROSJEKTLEDELSE – BYGGELEDELSE – VEDLIKEHOLDSPLANLEGGING – SHA OPPFØLGING – SHA RÅDGIVNING I PROSJEKTERINGS- OG UTFØRELSESFASEN – BYGGETEKNISK-RÅDGIVNING
Vi er sertifisert i den meget anerkjente Prince2 Project Management Standard, Prince2 Foundation. Per Roger Sunde har 42 års erfaring i byggebransjen. Fra og med januar 2019 er vi medlem i Byggmesterforbundet, og medlem i lokalforeningen Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

Vi står gjerne til tjeneste på ditt prosjekt.
Ingen oppdrag er for små. Med byggmesterkompetanse kan vi ha ansvarsrett for utførelse av alt fra eneboliger, rekkehus til mindre blokker. For prosjekt,- byggeledelse og SHA rådgiving, koordinering i prosjekteringsfasen (KP) og koordinering i utførelsesfasen (KU) kan vi påta oss oppdrag uten begrensning i størrelse, men vil gjerne holde oss på mindre og mellomstore prosjekter.
Da vi har vår bakgrunn i mange års erfaring som utførende entreprenør mm. har vi mye å bidra med for profesjonelle eiere av boliger, bygårder, næringseiendommer og eiendommer generelt.
Det kan være prosjektledelse eller byggeledelse ved bygging av deres nye bolig eller fritidsbolig, rehabilitering av bygård, rehabilitering av utleieboliger, ombygging av næringslokaler mm. Det kan være rådgivning i forbindelse med påbygg eller endring av byggverk eller rehabilitering og oppussing. Vi har medarbeidere med den beste kompetanse på våtrom, har våtromssertifikat og er også utdannet som faglige ledere på våtrom. Ved å benytte oss på oppfølging av deres oppussing av bad, vil dere få arbeidet kontrollert og dokumentert på beste måte. Dere slipper problemer dersom dere skal selge deres bolig senere, da alt som er utført er godt dokumentert og beskrevet. Ved å benytte oss har dere knyttet til dere en aktør som har kunnskaper og tilstrekkelig dokumentert kompetanse. Dersom dere ønsker å benytte egne arbeidstakere som gjerne er utenlandske håndverkere, er det viktig at disse blir fulgt opp av en aktør som oss, da vi kjenner de krav som stilles til byggeteknikk, til byggverk, til preaksepterte tekniske løsninger og materialvalg. Vi snakker og skriver flytende engelsk, vi arbeider til daglig med utenlandske arbeidstakere på prosjektene som vi følger opp, vi vet at der kan være stort behov for tett oppfølging av utenlandske arbeidstakere, da disse gjerne ikke alltid kjenner de tekniske løsninger som brukes i Norge, de har gjerne ikke de samme krav til kvalitet og de kjenner heller ikke til norske sikkerhetsregler i særlig grad. Vi kan og være deres rådgiver og være deres talsperson overfor arkitekt, tilbydere av diverse materialer mm. Vi kjenner bransjen. Da vi har vært i byggebransjen i over 40 år og i tillegg har vi de senere år vært delaktig og involvert på driftsmøter og byggemøter på store prosjekter sammen med store entreprenører og betydlige eiendomsutviklere, har vi svært god innsikt i hva som kreves av aktørene i bransjen i dag. Vi vet hva som kreves av kvalitet, vi tar ansvar for deres prosjekt og sørger for at deres plan og kostnadsramme holder. Med vår solide erfaring i bransjen føler vi at vi blir godt respektert, de fleste aktører utfører det vi ber dem om. Med oss delaktige på deres prosjekt, er prosjektet i trygge hender. Vi tar gjerne kontakt med kommunen i forbindelse med søknader mm, noen ganger oppstår det interessekonflikter og annet med eiere av naboeiendommer, vi tar oss av slike saker. Vi tar gjerne koordineringsrollen på dette for at alle skal komme til en felles forståelse. Vi er gode på dialog, kommunikasjon er nøkkelelement her, viktig å gi tilstrekkelig informasjon hele tiden.
Vi tar også på oss dialogen med Arbeidstilsynet dersom det skulle bli aktuelt.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Ingen prosjekter er for små, ingen prosjekter er for store.
Sjekk gjerne våre referanser

Storøya Lerke og Vipetun -Fornebu. Byggherre: OBOS, Skanska Norge er hovedbedrift, Per Roger Sunde/ BruCon A.S har SHA koordineringen i utførelsesfasen. Dette byggeprosjektet ble bygget i årene 2016 til 2017

Fra Kongens Gate 9- Oslo. Byggherre:Bunde Eiendom, Bunde Bygg er hovedbedrift, Per Roger Sunde/ WSP Norge er engasjert for å ivareta SHA koordineringen i utførelsesfasen. Prosjektet pågikk i årene 2016 til 2017

Fra Tollbugata 8- Oslo. Per Roger Sunde/ WSP Norge er engasjert for å ivareta SHA koordineringen i utførelsesfasen. Prosjektet pågikk i årene 2016 til 2017.

Fra Blomsterbygget, Lahaugmoen i Skjetten kommune. Byggherre: Anthon B. Nilsen. Totalentreprenør: Norske Stålbygg. Per Roger Sunde/ WSP Norge har SHA koordineringen i både prosjekteringsfasen (KP) og i utførelsesfasen (KU). Årstall: 2017

Fra 1367 Hundsund 3, Byggherre: OBOS. Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør
Per Roger Sunde/ BruCon A.S utførte SHA koordineringen i utførelsesfasen. Årstall 2015-2016
Der var ingen personskade med fravær på prosjektet. H-verdi: 0. Bygget ble overlevert til avtalt tid

Sørenga, Oslo. Sørenga D1a vises til venstre i bildet. Et prosjekt i 2 byggetrinn med 212 leiligheter, pluss parkering i kjeller. Bygget er pelet på fjell på den tidligere Sørengkaia. Per Roger Sunde/ BruCon A.S utførte funksjonen som SHA koordinator i utførelsesfasen på prosjektet. Der var ingen personskade med fravær på prosjektet i gjennom prosjektets byggetid på 3 år. H-verdi: 0. Bygget ble overlevert til avtalt tid. Byggherre: Sørenga Utvikling A.S – Veidekke Eiendom og REMA Eiendom Øst

2017.03Produsentforskriften

AKSJELOVEN

FORSKRIFT OM TILTAKSVERDIER

FORSKRIFT OM ADMINISTRATIVE ORDNINGER

UTFØRELSE AV ARBEID

2017.03 Linker til Plan og bygningsloven

INTERNKONTROLLFORSKRIFT

MASKIN FORSKRIFTEN

PRODUSENT FORSKRIFTEN

ARBEIDSMILJØLOVEN

BYGGHERREFORSKRIFTEN

ARBEIDSPLASSFORSKRIFTEN

FORSKRIFT OM ORGANISERING