Private boligeiere


Sunde Homes A.S din lokale byggmester på Høvik v/ Byggmester Per Roger Sunde tilbyr:
PROSJEKTLEDELSE – BYGGELEDELSE – VEDLIKEHOLDSPLANLEGGING – SHA OPPFØLGING – SHA RÅDGIVNING I PROSJEKTERINGS- OG UTFØRELSESFASEN – BYGGETEKNISK-RÅDGIVNING
Vi er sertifisert i den meget anerkjente Prince2 Project Management Standard, Prince2 Foundation. Per Roger Sunde har 42 års erfaring i byggebransjen. Fra og med januar 2019 er vi medlem i Byggmesterforbundet, og medlem i lokalforeningen Byggmesterforbundet Oslo og Akershus.

Vi står gjerne til tjeneste på ditt prosjekt.
Ingen oppdrag er for små. Med byggmesterkompetanse kan vi ha ansvarsrett for utførelse av alt fra eneboliger, rekkehus til mindre blokker. For prosjekt,- byggeledelse og SHA rådgiving, koordinering i prosjekteringsfasen (KP) og koordinering i utførelsesfasen (KU) kan vi påta oss oppdrag uten begrensning i størrelse, men vil gjerne holde oss på mindre og mellomstore prosjekter.
Da vi har mange års erfaring som utførende håndverksbedrift har vi mye å bidra med for eiere av bolig og fritidseiendommer mm.
Det kan være prosjektledelse eller byggeledelse ved bygging av din nye bolig eller fritidsbolig. Det kan være rådgivning i forbindelse med påbygg eller endring av byggverk eller rehabilitering og oppussing. Vi tar gjerne en befaring i din bolig dersom du vil vite om veggen som du ønsker å ta bort er en bærende vegg. Vi har medarbeidere med den beste kompetanse på våtrom, har våtromssertifikat og er også utdannet som faglige ledere på våtrom. Ved å benytte oss for oppfølging av deres opppussing av bad, vil du få arbeidet kontrollert og dokumentert på beste måte. Du slipper problemer dersom du skal selge din bolig senere, da alt som er utført er godt dokumentert og beskrevet. Ved å benytte oss har du knyttet til deg en aktør som har kunnskaper og tilstrekkelig dokumentert kompetanse. Dersom du ønsker å benytte egne arbeidstakere som gjerne er utenlandske håndverkere, er det viktig at disse blir fulgt opp av en aktør som oss, da vi kjenner de krav som stilles til byggeteknikk, til byggverk, til aksepterte tekniske løsninger og materialvalg. Vi snakker og skriver flytende engelsk, vi arbeider til daglig med utenlandske arbeidstakere på prosjektene som vi følger opp, vi vet at der kan være stort behov for tett oppfølging av utenlandske arbeidstakere, da disse gjerne ikke alltid kjenner de tekniske løsninger som brukes i Norge, de har gjerne ikke de samme krav til kvalitet og de kjenner heller ikke til norske sikkerhetsregler i særlig grad. Vi kan og være din rådgiver og være din talsperson overfor arkitekt, tilbydere av diverse materialer mm. Vi kjenner bransjen. Da vi har vært i byggebransjen i over 40 år og i tillegg har vi de senere år vært delaktig og involvert på driftsmøter og byggemøter på store prosjekter sammen med store entreprenører og betydlige eiendomsutviklere, har vi svært god innsikt i hva som kreves av aktørene i bransjen i dag. Vi vet hva som kreves av kvalitet, vi tar ansvar for ditt prosjekt og sørger for at din plan og kostnadsramme holder. Med vår solide erfaring i bransjen føler vi at vi blir godt respektert, de fleste aktører utfører det vi ber dem om. Med oss som delaktig på ditt prosjekt, er ditt prosjekt i trygge hender.

Her fra 1367 Hundsund 3, Byggherre: OBOS, Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør. Per Roger Sunde / BruCon A.S utførte rollen som SHA koordinator i utførelsesfasen. Årstall: 2015-2016
Der var ingen personskader med fravær på prosjektet, H-verdi:0. Bygget ble overlevert til avtalt tid.
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Ingen prosjekter er for små, ingen prosjekter er for store.
Sjekk gjerne våre referanser

Her er noen nyttige linker til lover og forskrifter som vi har tilrettelagt for deg.

AKSJELOVEN

FORSKRIFT OM ORGANISERING

ARBEIDSPLASSFORSKRIFTEN

BYGGHERREFORSKRIFTEN

ARBEIDSMILJØLOVEN

PRODUSENT FORSKRIFTEN

MASKIN FORSKRIFTEN

FORSKRIFT OM TILTAKSVERDIER

FORSKRIFT OM ADMINISTRATIVE ORDNINGER

UTFØRELSE AV ARBEID

2017.03 Linker til Plan og bygningsloven

INTERNKONTROLLFORSKRIFT

Våtromsnormen