Om ossDe siste årene har Per Roger Sunde fulgt opp blant annet sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på OBOS sine byggeprosjekter på Fornebu og i Oslo. Vi mener at vi med vår erfaring på byggeprosjekter har mye å bidra med. Vi har også bistått prosjekteringsfirmaer som COWI med rådgivning på samferdsleprosjekter.
Vi bistår byggherrer, entreprenører blant andre innenfor følgende felt: Byggeledelse – SHA oppfølging for byggherre – Rådgivning – Vedlikeholdsplanlegging – Byggeteknisk kontroll – HMS rådgivning for utførende entreprenører – Opplæring av nyutdannet personell innen praktiske utfordringer og risikotenking på bygge- og anleggsplasser. Vi har vår styrke innen prosjektledelse og byggledelse på rehabiliteringsoppdrag- ombygging og nybygg. Vår praktiske erfaring på byggeplasser gjennom 40 år er din beste garanti.
Som byggherre er du ansvarlig for den risiko du har tatt inn i et prosjekt i henhold til byggherreforskriften. Er du som byggherre profesjonell aktør(ikke forbruker) stilles det også krav til at det utarbeides en plan for hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal håndteres på prosjektet. Vi kan ta på oss rollen som Byggherrens representant – Byggherrens prosjektleder/ Byggherrens byggeleder – Vi kan inneha roller/ funksjoner som KP koordinator i prosjekteringsfasen og KU koordinator i utførelsesfasen. Disse funksjoner og roller kan byggherrens prosjektleder/ byggeleder inneha, det er viktig å være klar over at disse funksjoner og roller tilhører byggherreorganisasjonen og ikke hovedbedrifts organisasjon (utførende entreprenør) Koordinator i prosjektering KP og koordinator i utførelse skal være uavhengige roller og bør ikke fylles av utførende entreprenør. Vi har i en årrekke utført disse roller og funksjoner for byggherrer, vi er kjent for å ha stor integritet og tyngde. Vi utarbeider lovpålagt plan for hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal håndteres. Slik plan skal være tilpasset det aktuelle prosjekt og inneha opplysninger om prosjektspesifikk risiko og hvordan disse risikoer skal håndteres. Ved å benytte kompetansen vår er ditt prosjekt i trygge hender. Større entreprenører ser på oss som en ressurs på dette felt, vi står gjerne til tjeneste for deg.

Med stadig mer bruk av utenlandske arbeidstakere og utenlandske firmaer på prosjektene er det svært viktig med god oppfølging av arbeidet. Vi kjenner norske byggeregler og krav – Vi har 40 års erfaring i utførelse av byggeoppdrag.

God planlegging er viktig, vi vet hva som er viktige hensyn å ta stilling til for at sluttresultatet skal være etter oppdragsgivers ønske.
Per Roger Sunde har inngående kunnskaper om bransjen og om hvordan de profesjonelle seriøse aktørene arbeider.Har inngående kunnskaper om plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter og også om arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Her er noen nyttige linker til lover og forskrifter som vi har fått tilrettelagt for deg.

FORSKRIFT OM ORGANISERING

ARBEIDSPLASSFORSKRIFTEN

BYGGHERREFORSKRIFTEN

ARBEIDSMILJØLOVEN

PRODUSENT FORSKRIFTEN

MASKIN FORSKRIFTEN

FORSKRIFT OM TILTAKSVERDIER

2017.03 Linker til Plan og bygningsloven

INTERNKONTROLLFORSKRIFT

AKSJELOVEN

UTFØRELSE AV ARBEID