Sunde Homes

Forside

Sunde Homes A.S
  • Byggeledelse – SHA oppfølging for byggherre – Rådgivning – Vedlikeholdsplanlegging – Byggeteknisk kontroll – HMS rådgivning for utførende entreprenører.
  • Opplæring av nyutdannet personell i praktiske utfordringer på bygge- og anleggsplasser. Risikoforståelse blant annet.
  • Vi har praktisk erfaring i fra byggeplasser, som for eksempel Sørenga i Oslo og fra Fornebu blant annet. Byggeplasserfaring sammenhengende siden 1976.
  • Vi har praktisk erfaring i fra anleggsarbeid som blant annet bygging av Juvet og Rudselva bru på riksvei 7 på Sokna – Ørgenvika prosjektet i 2012, fra fellesprosjektet E6/ Dovrebanen 2012-2014 der vi deltok på strekninga Strandlykkja – Espa på betongkonstruksjoner.

Om oss

Sunde Homes A.S er et rådgivningsfirma innen bygge- og anleggsbransjen. Eier av foretaket har vært sammenhengende i byggebransjen siden 1976. De siste årene har han vært involvert i SHA oppfølging på en rekke bygge- og anleggsprosjekter i Oslo-området. Av byggherrer kan nevnes OBOS Fornebulandet, Veidekke Eiendom, Rema Etablering Øst, Block Watne, Anthon B Nilsen, Bunde Eiendom og Statens vegvesen med flere. Entreprenører vi har samarbeidet med kan nevnes Skanska Norge, Veidekke Entreprenør, Isachsen Anlegg, Norske Stålbygg og Bunde Bygg. Vi har utført roller og funksjoner som SHA koordinator i utførelsesfasen,-SHA koordinator i prosjekteringsfasen – og SHA rådgiverfunksjon blant annet. Har hatt SHA rådgiverfunksjon for COWI og WSP på bygg og anlegg. Vi tar på oss byggelederoppdrag for byggherre, SHA oppfølging i henhold til krav i byggherreforskriften, vedlikeholdsplanlegging, byggeteknisk kontroll, HMS rådgivning overfor utførende entreprenør blant annet.

For at byggeprosessen skal gå etter oppsatt plan, stilles det en rekke krav til de enkelte aktører på byggeplassen. Sunde Homes sine byggeledere og konsulenter deltar jevnlig på byggemøter og fremdriftsmøter blant annet med de ledende entreprenører i bransjen. Vi kjenner prosessene, vi vet hva som kreves for at kvalitet og sikkerhet blir ivaretatt. Kvalitet i alle ledd har en positiv innvirkning på effektivitet og kostnad. Det betyr fornøyde aktører og fornøyd kunder. Det er vårt mål.

Kontakt oss på:

Telefon: 467 86 270

E-post: post@sundehomes.no

E-post: per.sunde@sundehomes.no

Telefon: 913 27 885

 

employees-885338


 

WordPress-tema, Domene, og Hosting av Sircon