Forside

PROSJEKTLEDELSE – BYGGELEDELSE – VEDLIKEHOLDSPLANLEGGING – SHA OPPFØLGING – SHA RÅDGIVNING I PROSJEKTERINGS- OG UTFØRELSESFASEN – BYGGETEKNISK-RÅDGIVNING – VEILEDNING I FORHOLD TIL MYNDIGHETSKRAV/ LOVVERK – HMS RÅDGIVNING – RISIKOVURDERING OG UTARBEIDELSE AV ANALYSE – REVISJON AV KVALITETSSYSTEM/ STYRINGSSYSTEM

Vi er et rimeligere alternativ enn de tradisjonelle konsulentfirmaer. Med vår solide praktiske erfaring i byggebransjen og med vår store bredde med kunnskap om de fleste fagfelt, mener vi at vi er et godt alternativ i forhold til de fleste rådgivningsfirmaer.
Vi gir deg som kunde de beste råd og oppfølging for at du skal bli fornøyd med ditt prosjekt, det kan være et påbygg, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse eller nybygg. Vi ønsker å tilby våre tjenester både til forbrukere og til profesjonelle utbyggere. Per Roger Sunde/ BruCon hadde SHA koordineringen i utførelsesfasen på Sørenga D1a.(Bildet under her) Et prosjekt med en kostnadsramme på bortimot en milliard NOK. 3 års byggetid, prosjektet ble utført til rett tid, der var ingen personkader med fravær på prosjektet.
Per Roger Sunde som er innehaver av Sunde Homes A.S har mer enn 40 år bak seg i bygge- og anleggsbransjen. Han drev eget byggefirma i årene 1987 til 2010. Byggefirmaet var selvsagt godkjent for ansvarsrett av Statens Bygningstekniske etat (BE) som var navnet den gangen. Per Roger Sunde har svennebrev i tømrerfaget, byggmesterutdanning, har erfaring i fra både veganlegg og bygg. Har kompetansebevis/ sertifikat på bl.a. gravemaskin, hjullaster, mobilkran, manitou, dumper mm. Har også kompetanse på stillasbygging. Som prosjektleder / byggeleder i et av de mest anerkjente prosjekteringsfirmaer i verden (WSP Group), har han også et stort nettverk av kompetansepersoner å støtte seg på.
Vår kompetanse er rådgivning, støtte, prosjektledelse og byggeledelse av rehabiliteringsprosjekt samt nybygg. Byggeledelse for mindre og større oppdrag for private boligeiere og for profesjonelle aktører.
God planlegging og oppfølging er viktig, vi vet hva som er viktige hensyn å ta stilling til for at sluttresultatet skal være etter oppdragsgivers ønske.

Med oss på laget, vil ditt prosjekt være i trygge hender.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Vennlig hilsen

Per Roger Sunde

per.sunde@sundehomes.no
Mob. 913 27 885

Sørenga D1a – Oslo, vises til venstre i bildet. Per Roger Sunde hadde her funksjonen SHA koordinator i utførelsesfasen. 212 leiligheter. Byggetid høsten 2013 – høsten 2016. Der var ingen personskader med fravær på prosjektet. H-verdi: 0. Bygget ble overlevert til avtalt tid. Byggherre: Sørenga Utvikling A.S – Veidekke Eiendom – REMA Eiendom Øst. Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør